ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ ТА ЯКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ, РОЗМІРУ БЮДЖЕТНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ, ОЧІКУВАНОЇ ВАРТОСТІ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

Предмет закупівлі:

ДК 021:2015: 22110000-4 Друковані книги (Друкування книги «РЛП Клебан-Бик»)

Розмір бюджетного призначення:

200 000,00 грн. (Двісті тисяч грн. 00 коп.)

Ідентифікатор закупівлі: 

UA-2021-03-04-003528-c

Обґрунтування доцільності закупівлі:

Програма розвитку регіонального ландшафтного парку «Клебан-Бик» на 2021 рік.

Мета виконання заходу

— популяризація наукових відомостей про природну унікальність, рослинний і тваринний світ, історію та природоохоронну діяльність РЛП «Клебан-Бик»;

— створення привабливого образу заповідної території з метою спростування стереотипів щодо Донбасу як лише техногенно навантаженого промислового регіону;

— підвищення рівня екологічної культури населення, сприяння збереженню природно-заповідного фонду.

Технічних та якісних характеристик закупівлі:

1. Опис Продукції:

Назва (вид) Продукції: книга. 

Мова видання: українська.

Формат: 205х260.

Орієнтація: книжкова.

Об’єм: 232 сторінки + форзац + обкладинка.

Кольоровість: 

— внутрішній блок: 4+4;

— форзаци без друку;

— обкладинка 4+0;

Папір:

— внутрішній блок: крейдований матовий 115 г/м2;

— форзаци: офсетний 120 г/м2;

— обкладинка: картон переплетений 1,7 мм, глянцева ламінація 1+0, тиснення – золотою фольгою.

Скріплення — 7БЦ.

Тираж: 1000 примірників.

Така кількість необхідна, щоб забезпечити нашою книгою якомога найбільшу кількість навчальних закладів, бібліотек та інших установ ПЗФ (це 26 Департаментів екології, 50 установ ПЗФ, 60 навчальних закладів (в т. ч. ВНЗ), з якими парк співпрацює, 5 авторів фото, Міністерство екології та природних ресурсів України, ДонОДА, 40 бібліотек, 8 держустанов, Донецький обласний навчально-методичного центр культури, ДОЕНЦ в кожну 2-3 екземпляри). Також примірники потрібні для гостей парку, громадських організацій, тощо.

Упаковка: папір.

Приймальне значення рівня дефектності для малозначних дефектів — 6,5 %

2. Виготовлення Продукції, у тому числі її тиражування поліграфічними та іншими технічними засобами, здійснюється лише після письмового затвердження оригінал-макета та кольоропроби (пробного кольорового зразка) Продукції Уповноваженим представником Замовника.

3. Якість виготовленої продукції повинна відповідати основним поліграфічним стандартам  ISO-12647-2. Якість Продукції визначається її описом, а також відповідністю затвердженому Замовником оригінал-макету чи/та кольоропробам. Усі вимоги, які Замовник висуває до виготовлення Продукції повинні бути оформлені в письмовому вигляді та передані Виконавцю до початку виконання робіт.

4. Кольорова гамма виготовленої Продукції повинна відповідати затвердженій Замовником кольоропробі, а при неможливості досягти повного співпадіння з кольоропробою – еталонному друкованому листу, що окремо погоджується з Замовником у письмовій формі. 

5. Виконавець самостійно присвоює ISBN код Продукції.

6. Готова Продукція повинна бути упакована Виконавцем в пачки в залежності від тиражу (кількості) Продукції.

7. Упаковка, в якій Виконавець передає Продукцію Замовнику,  повинна бути закритою, непошкодженою та  виключати можливі пошкодження Продукції під час нормального процесу завантаження, перевезення та вивантаження.

Провідний фахівець з екологічної освіти Семеніхіна Г. М.